Пълен конспект от теми за изпит по Микроикономика


Икономиката е човешка дейност. Хората произвеждат блага(потребности),а от друга страна ги разпределят, разменят и потребяват...
 

Ценообразуващи фактори. Взаимодействие между предлагане и търсене като ценообразуващ фактор


Цените са основен елемент на пазарния механизъм в условията на всяка пазарно ориентирана икономика. Практиката показва, че всяко откъсване на цените от пазара и обратното...
 

Фирмата

26 окт 2009
·
12
·
1,190
·
71

Потребностите на практиката пораждат фирмата като институт на пазарната икономика...
 

Микроикономика


Микро икономика за първи курс, задочно, теми за изпита...
 

Пищови по микроикономика


Пазар на труда. Характеристика на пазара на труда. Търсене на труд. Предлагане на труд. Работна заплата. Синдикатите и трудовия пазар...
 

Микроикономика


Терминът икономика става известен около 1870 като замества тогава политикономията. Икономическата наука, е наука която се занимава с избора, които правят хората...
 

Пазарът и неговите функции


Важна категория и елемент на стоковото стопанство е пазарът. Пазарът е място, където се формират и протичат всички икономически процеси и явления. На пазара стопанските обекти...
 

Влияние на българската държава върху равнището на лихвения процент през периода 2005-2008 г.


Ико­но­ми­чес­ки­ят рас­теж в Бъл­га­рия се ус­ко­ри до 6.2% през пър­ва­та по­ло­вина на 2005 г. Най-го­лям при­нос за рас­те­жа имат пот­ре­би­тел­с­ки­те раз­хо­ди на до­ма­кин­с­т­ва­та и ин­вес­ти­ци­и­те в ос­но­вен ка­пи­тал...
 

Суверенитет на потребителя в България


Разглежда темата за суверенитета на потребителя, ролята му в свободната пазарна икономика и деформациите свързани с ограничаването му поради различни причини, например институционални...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Микроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Стара Загора
Тракийски университет
Икономика
Микроикономика
за Студенти
Ограничаване на резултатите