Социални и икономически детерминанти на търсенето

13 ное 2008
·
6
·
717
·
29
·
19

Допуска се, че при увеличаване на доходите търсенето при туризма също ще се увеличи. Все повече изследвания обаче показват,че в развитите страни то всъщност се е увеличило по-бързо от нарастването на националния доход...
 

Понятието „капитал” в пазарно- икономическата система. Начини на формиране. Източници


Формирането на капитал в стопанската система се извършва чрез отказване от потреблението. Икономическия израз на този отказ е формирането на спестявания...
 

Понятие за „целеполагане”


Понятието за целеполагане в икономическата политика всъщност е опит на политическите ръководства да набележат едни или други приоритети...
 

Методически подход към пазара – обем, параметри, разпределение по ниши и сегменти


Понятието „пазар” в теорията на микроикономиката се дефинира като обществено икономическо отношение между стопански единици....
 

Потребности и тяхното влияние върху търсенето


Стопанските субекти имат разнообразни потребности, които те се стремят да задоволят - главно по стопански начин...
 

Пазарът на земя – рентата като факторен доход от земята


Спецификата на земята като фактор на производството предполага и специфични форми на доход. В най-широкия смисъл на понятието, рентата е редовно и периодично отчисляем доход от собственост върху природен ресурс...
 

Фактори на производството – класически фактори и нововъведени фактори


Под фактори на производството в икономическата теория разбираме тези компоненти, които участват в производствения процес,...
1 2 3 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Микроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент