Работна заплата в България

14 апр 2009
·
3
·
540
·
106
·
68

Основния проблем при образуването на работната заплата като цяло е, че трудът хетерогенен (разнороден) фактор. Всеки субект участващ на пазара на труда е различен и сам по себе си уникален...
 

Разходи и приходи на фирмата – същност и видове


Сърцевината на всяка икономическа система, независимо от нейната организация е производството. В икономиката с производствена дейност се занимават основно фирмите, но също така домакинствата и правителството...
 

Теория на игрите, ролята на Джон Наш за нейното развитие, "дилемата за затворника"


Курсова работа по Микроикономика. Теория на игрите. Tеорията на игрите е част от приложната математика по-точно дял на изучаване на операциите, който изследва стратегическите математически модели и вземането на решения в конфликтни ситуации...
 

Пазарно търсене


Търсенето и предлагането са ключови процеси в пазарния механизъм. Те осъществяват взаимодействието между продаващия и купуващия. Също така подпомагат обръщението на ресурси (физически, финансови и прочие)...
 

Поземлена рента и рентни отношения


Земята е първичнен фактор на производството. С природните си качества – греографско разположение, климат, почи, води, гори, полезни изкопаеми и други, тя е източник на производствени ресурси и вечно условие за всяка стопанска дейност...
 

Пазарен механизъм: закони за търсенето и предлагането – фактори и ефекти pro


На пазара на потребителски стоки съществуват две пазарни сили, които движат целия икономически процес – това са търсенето и предлагането. Всяка от тези сили се определя и зависи от различни фактори. В същото време те пораждат и редица икономически...
 

Лекция по микроикономика


Анализ на разходите. Минимизиране на разходите. Функция на разходите. Краткосрочен и дългосрочен план...
 

Същност и роля на фирмата като стопански субект


В основата на всяка една стопанска система, независимо от нейния характетер на организацията, е производството. С него основно се занимават формите. те произвеждат и предлагат своята продукция на пазара с цел да постигнат определена печалба...
 

Разходи и приходи на фирмата - същност и видове


Фирмата е сложна съвкупност от материални и човешки ресурси, организирани и кординирани по определен начин с цел производство на определени фирмени продукти...
 

Разходи и приходи на фирмата – същност и видове


В основата на всяка стопанска система, независимо от характера на нейната организация, е производството. С него основно се занимават фирмите. Те призвеждат и предлагат на пазара своя продукт с цел да реализират определена печалба...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Микроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент