Фирмата като организатор на производствена дейност: основни проблеми

13 юни 2009
·
5
·
464
·
40

Фирмата е наименование под което търговецът упражнява занятието си и се подписва...
 

Здачи по микроикономика

07 май 2013
·
5
·
916
·
54
·
92

Фирма LMN е единствен производител и продавач на един продукт, който няма близки заместители. Данните за търсенето на продукта и общи разходи на производителя са представени в следната таблица:...
 

Какво разбирате под фирма?


Курсова работа по микроикономика за студенти от ВУАРР гр. Велико Търново...
 

Казус по микроикономика


Фирма произвежда един продукт, продава го на конкурентен пазар и има следните разходи в краткосрочен период...
 

Защо наклонът на бюджетната линия е постоянен?


Бюджетната линия е средство за изследване на потребителското поведение. Тя показва различните комбинации от блага, които можем да закупим на база дохода, с който разполагаме...
 

Курсова работа по микроикономика


Наличието на монополи при предлагането на блага и услуги е свързано с появата на неефективност (обществена цена на монополаа) кои са причините за възникването и поддържането на монополното положение на този пазарен субект...
 

Приложение на законите за предлагане и търсене при последно поколение 3D телевизори. Монополизация и структура на пазара за този тип продукти


3D телевизорите заемат все по-голяма част от пазара на елактронни устройства за бита. Неоспорим факт е, че всички производители залагат все повече и повече инвестиции и ресурси в производството и усъвършенстването на 3D технологията...
 

Предимства и недостатъци на минималната работна заплата (микроикономически аспекти)


Трудовият пазар изразява отношенията между търсене и предлагане на труд, които се уравновесяват при дадена цена за услугата на труда. Тази цена е работната заплата. Работната заплата представлява цената на наемния труд, възнаграждението...
 

Различава ли се формирането на работната заплата в социалната пазарна икономика и в свободната пазарна икономика?


В условията на пазарната икономика работната сила има стоков характер и е обект на покупко – продажба, следователно работната заплата е цена на стоката работна сила определена на пазара на труда...
 

Казус по Микроикономика

10 юни 2016
·
5
·
788
·
14
·
26

Разходи и печалба на фирма "RSA". Магистри дистанционно обучение 2015/2016 г. 1-ви курс, Маркетинг...
1 2 3 »

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Микроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент