Спестявания и растеж. Равновесие между спестявания и инвестиции при постоянно равнище на капиталовъораженост. Растеж и развитие.


В настоящата работа са разгледани спестявания, източници на растежа, равновесие между спестявания и инвестиции спрямо % БВП в света, USA, ЕС, Япония и развиващите се страни....
 

Същност и роля на фирмата като стопански субект


В икономиката фирмите са основни изпълнители на различни програми за усвояване и предлагане на постиженията на научно-техническата революция. От нарастването на тяхното производство зависи икономически растежна стопанството...
 

Какво разбирате под понятието фирма


Понятието фирма идва от италиански език (firma) и означава подпис.Чрез него като правило се обозначават стопански организации, работещи в сферата на производството и предлагането като на изделия, така...
 

Макроикономика


Фискалната политика се свързва с ролята на държавата в икономиката и цялостното обществено развитие. Тя представлява процес на формиране на приходите...
 

Има ли в България дискриминиращ трудов пазар?


За да изясним този въпрос е необходимо да разгледаме пазара на труда с неговите особености. Ще се спра на някои най-общи характеристики на този пазар...
 

Приходи и разходи на фирмата


Предприятията възникват с определена пазарна стойност. За предприемача тя е инвестирана в производството, от което той очаква възвръщаемост и то с печалба. Може да се инвестира във финансови активи или в производствени фактори...
 

Разходи и приходи на фирмата - същност и видове


Като самостоятелен икономически субект, фирмата набира средства и извършва стопанска дейност с основна цел реализиране на печалба...
 

Курсова работа по микроикономика


Как ще коментирате: В процеса на развитие на "Спиралата на пазарното равновесие" (динамичният паяжообразен модел) се разкриват благоприятни възможности за натрупване на спекулативни запаси и формиране на черен пазар...
 

Печалба. Максимализиране на печалбата


Описание и анализ на печалбата и нейното максимализиране при различните типове конкуренция...
1 2 3 »

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Микроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент