Търсене на труд

23 окт 2008
·
9
·
1,499
·
131
·
78

Основната характеристика на трудовия пазар е съотношението между търсенето и предлагането на труд. Те се характеризират като два независими процеса, тъй като в основата им стоят различни социални субекти...
 

Типови икономически системи


При тези системи решение какво да произвеждат, как да произвеждат и за кого да бъдат предназначени стоките вземат индивидуалните производители във взаимодействие с потребителите...
 

Структури на пазара


Пазарна структура – същност и видове. Съвършена конкуренция пазарната структура е взаимодействието между продавачите, купувачите и продуктите, които са обект на сделки...
 

Разходи и приходи. Крива на търсенето


При произвеждането на продукция се правят разходи. От тях зависи крайният резултат на фирмата – печалба или загуба, затова разходите непрекъснато се анализират...
 

Теория на икономиката


Като термин ние свързваме понятието “икономия” с древногръцкото му значение - oikonomike (управление на домашния бюджет), а по-късно и с латинското му значение - oeconomia...
 

Измерване на монополно влияние

26 ное 2012
·
11
·
2,674
·
44

Монополът е пазарна структура със строго определен единствен продавач, който произвежда продукция без близки заместители. Монополът е пълно отрицание на конкуренцията. Думата е от гръцки произход и означава „продавам сам“ ...
 

Ефективност на Парето

11 дек 2012
·
8
·
1,009
·
26
·
63

Една икономическа система може да бъде определена като ефективна, ако произвежда определена комбинация от блага, които хората желаят да потребят, с минимални издръжки....
 

Измерване на монополното влияние


Монополът е пазарна структура със строго определен единствен продавач, който произвежда продукция без близки заместители...
 

Фирмата (стопанска единица) като основен обект за изучаване в микроикономиката


Фирмата е основна стопанска единица (стопански субект), обособена и самостоятелна клетка в системата от обекти и субекти, които са в центъра на микроикономическата теория...
1 2 3 4 »

Качи доклад и спечели
 

Сподели своите Доклади по Микроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент