Ценова еластичност на предлагането и фактори


Pри анализа на продуктовото предлагане, на мястото му във формирането на микроикономическото продуктовопазарно равновесие и при изясняването на условията за неговата устойчивост важно място заема реакцията на продуктовото предлагане по отношение на...
 

икономически механизъм на търсене и предлагане на пазара


В условията на пазарна икономика, когато различните видове собственост са равнопоставени,просперитетът и оцеляването на всяка стопанска единица зависи преди всичко от ефективността на нейната производствено-стопанска дейност, от печалбата, която тя реализ
 

Счетоводна печалба и условие за нейното получаване

06 фев 2009
·
12
·
980
·
160
·
157
·
1

Печалбата на предприятието е икономическа категория и тя характеризира финансовия резултат. В условията на пазарна икономика всички предприятия имат за цел печалба...
 

Ценообразуващи фактори. Взаимодействие между предлагане и търсене като ценообразуващ фактор


Цените са основен елемент на пазарния механизъм в условията на всяка пазарно ориентирана икономика. Практиката показва, че всяко откъсване на цените от пазара и обратното...
 

Пазари на ресурси


Под ресурси разбираме всичко онова, което се преобразува в процеса на производствената дейност с цел получаването на определен резултат...
 

Инфлация


В макроикономиката се използват няколко основни механизма за ограничаване на инфлацията. При тежки икономически кризи, когато е на лице хиперинфлация, се прибягва до нулификация на парите. Според други, основата при провеждане на антиинфлационна полит...
 

Амортизацията-същност и влияние върху паричните потоци на фирмата


Амортизацията представлява процес на постепенно пренасяне на стойността на дълготрайните материални и нематериални активи в себестойността на готовия продукт...
 

Публичният сектор – същност, форми на проявление и роля за развитието на икономиката в даден регион


Публичен сектор съществува във всяко цивилизовано общество. В него се произвеждат стоки и услуги за обществено ползване, чието производство се финансира от средствата, набрани чрез данъци и други постъпления, определени със закон...
 

Националната сигурност като обществено благо


Благо е всяко нещо, което е в състояние да задоволи определена човешка потребност. Благата могат да бъдат най-различни: материални и нематериални, природна даденост или продукт...
 

Система на икономиката


Потребителски вкусове – предпочитанията на потребителите, които имат дълготраен и конюнктурен характер, защото някои промени на пазара карат хората да променят предпочитанията си. Когато се налага здравословна промяна на начина на живот...
1 2 3 4 5 » 6

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати по Микроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Икономика
Микроикономика
Реферати
Ограничаване на резултатите

По Авторство

По Подреждане по

Популярност Рейтинг още подреждане по...