Пазар и пазарен механизъм


Пазарното търсене е количеството от дадена стока, която купувачите желаят и могат да закупят при различни равнища на цената на тази стока...
 

Развитие, предмет и методи на общата икономическа теория

05 яну 2013
·
21
·
3,025
·
58
·
124
·
4

Развитие на общата икономическа теория. Основни школи и теории. Предмет на общата икономическа теория. Основни раздели в икономикса. Базови правила на икономическо мислене. Методи на икономически анализ. Позитивен и нормативен икономикс...
 

Съвършена конкутренция


Фирмата в условията на съвършената конкуренция - показатели. Крива на търсене, приходи и разходи на фирмата; равновесие на фирмата в къс период. модели на фирмено поведение; фирмена и пазарна крива на предлагане в къс период; дългосрочно равновесие...
 

Съпоставяне на стоковия пазар и пазара на ресурси


Пазарът е сфера на икономиката, в която се разменят и разпределят ресурси и блага между икономическите субекти – купувачи и продавачи, в т.ч. държавата. Пазарът обединява интересите на икономическите субекти. Съществуват различни видове пазари...
 

Несъвършената конкуренция


Несъвършената конкуренция представлява пазарна структура, при която са нарушени условията на съвършената конкуренция, която дава възможност на даден пазарен субект да влияе върху търсенето, предлагането и цената на даден продукт....
 

Основни принципи на поведение на ресурсни пазари


Пазарите на стоките или продуктовите пазари са органически обвързани с пазарите на ресурсите. За да произвеждат определено количество стоки, фирмите си осигуряват необходимите ресурси или фактори на производството от ресурсните пазари...
 

Пазарно равновесие


Предназначен за ученици от 9 клас в помощ на обучението по предмета...
 

Елементарна теория на пазарното търсене и предлагане


Tърсене. Закон на търсене. Индивидуално и пазарно търсене. Фактори на търсене. Предлагане. Закон на предлагането. Индивидуално и пазарно предлагане. Фактори на предлагане...
 

Търсене, предлагане, пазарно равновесие


Пазарно търсене – същност, фактори, закон за търсенето. Стоково предлагане – същност, фактори, закон за предлагането...
 

Капиталов пазар микроикономическа интерпретация

11 яну 2011
·
18
·
1,994
·
79
·
133
·
1

Обща постановка – капиталов пазар, микро-икономическо равнище капиталовият пазар е ингредиентен пазар, но за разлика от останалите факторови пазари, при него има специфика, произтичаща от смесената същност на капитала – като ингредиент...
1 2 3 4 5 » 6

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Микроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Икономика
Микроикономика
Презентации
Ограничаване на резултатите