Пазар, търсене, предлагане. Пазарно равновесие.


Пазарът е взаимодействие, при което хората търгуват и извършват покупко-продажба. Основните категории на пазара са: стока, пари, цена, търсене, предлагане и конкуренция...
 

По-ефективна ли е съвършенната конкуренция от монополистичната


Характеристика на съвършенната и монополистичната конкуренция и тяхната ефективност...
 

Какво разбирате под фирма?


Основното действие на фирмата е в производството и предлагането на стоки и услуги.Фирмата взема решения за ресурсите , които използва, за организиране на вътрешната и външната си дейност, за ефектно ...
 

Микроикономика


Основен икономически проблем Класикът на икономическата теория Адам Смит, в своя фундаментален труд...
 

Национален доход и продукт


Основен проблем на макроикономическата теория е статистическото измерване на производството. Най важния показател, които дава представа в стойностно изражение за националното производство е Брутния национален /вътрешен/ продукт...
 

Същност и класификация на пазара


Пазарът (market) е съвкупност от икономически отношения, които се формират между продавачите и купувачите в процеса на покупко-продажба та на стоките и услугите. .......
 

Фактори предизвикващи движение по кривата на предлагането


Преминаването от една точка към друга точка по кривата на предлагането зависи от изменението на цената и изменението на предлаганото количество. Основен фактор, който определя формирането или изменението на предлаганото ...
 

Ценообразуване на пазарите на факторите на производство: печалба, лихва, рента


Обща характеристика на пазарите на производствени фактори. Пазарното търсене и предлагане на производствените фактори. Възвръщаемост и печалба от капитала, норма на печалбата. Капитал и лихва, номинален и реален лихвен процент....
 

Теми по Микроикономика


Микороикономика - лекции, които могат да станат на пищови. Предмет на икономическата теория. Основни раздели. Функции на икономическата теория. Позитивна и нормативна икономическа теория...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Микроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент