Акционерни дружества и акции


Акционерни дружества. Устройство и функции. Органи на акционерното дружество...
 

Какво е значението на модела съвършена конкуренция? Тя съществува ли?


Под съвършена конкуренция се разбира пазарна структура, при която нито един индивидуален производител не е в състояние да оказва влияние върху цената, продавачите сами вземат решения какво и колко да купуват и произвеждат, имат еднакъв достъп до...
 

Същност на инфлацията и видове инфлация


Терминът „инфлация" има латински произход и в превод на български означава „набъбване" или „раздуване". И ако терминът „инфлация" в научния му смисъл е употребен в английския език за пръв път от американеца А. Делмар през 1864 г....
 

Динамични модели на пазарното рвновесие

02 ное 2008
·
20
·
2,697
·
152
·
64

Днес у нас, когато се извършва сложният преход към пазарната икономика, ние би трябвало да се докоснем по-близо до Общата икономическа теория...
 

Борси и борсови операции и борсови индекси

02 мар 2009
·
11
·
2,046
·
285
·
252

Борсата е институт, който има за цел да уреди редовно,повтарящо се в къси периоди от време събиране на търговци на определено място за сключване на сделки със стоки или ценности, които не са налице, а са определени само по вид...
 

Заетост и безработица в България в последните 15 години

11 мар 2009
·
11
·
1,198
·
256
·
206

Цикличното развитие на икономиката се характеризира с постоянни и последователни колебания на макроикономическата система, изразени чрез съответните изменения в основните параметри като равнище на съвкупното производство...
 

Акционерни дружества и акции

25 мар 2009
·
7
·
915
·
67

Акционерното дружество е капиталово дружеството с определен членски състав, чийто капитал е разделен...
 

Пари и парично обръщение в България

22 апр 2009
·
13
·
2,455
·
95
·
73

В зависимост от историческото развитие първоначално ролята на пари се е изпълнявала от различни видове натурални стоки, като: сол, кожи, някои животни и пр...
 

Какво разбирате под фирма?


Курсова работа по микроикономика за студенти от ВУАРР гр. Велико Търново...
 

Мотивация в организацията


За да оцелеят и просперират организациите в динамично изменящата се среда, те трябва да разчитат на своите служители – на уменията и способностите им, както и на техните усилия, на желанието им да вложат от себе си...
1 2 3 4 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Микроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент