Причини за намесата на държавата в пазарно ориентираните икономики. икономически функции на държавата.


Конкуренцията е неделима част от пазарната икономика. Тя е един от мощните двигатели на стопанската дейност в процеса на производството, разпределението, размяната и потреблението на стоки и услуги и има важна роля за безпроблемното функциониране...
 

Еластичност на предлагането. Пазарното равновесие и факторът време.


Наклонът на линейната крива на търсене не може да се използва за определяне на еластичността, защото наклонът се определя от абсолютните изменения на променливите докато еластичността се определя въз основа на относителните значения на променливите...
 

Монополистична конкуренция


Същност на монополистичната конкуренция и влиянието й върху пазара...
 

Микроикономика


Закон за Търсене- при равни добри условия между цената и търсеното количество е налице обратна зависимост с намаляване на цената се увеличава търсеното кол.и обратната...
 

Елементарна теория на търсенето и предлагането


Закон за търсенето, фактори, детерминанти на индивидуалното търсене, крива на търсенето, извеждане на кривата на пазарното търсене. Предлагането на пазара. Защо равновесните цени са оптимални цени?...
 

Роля на фирмата


Фирма – Самостоятелна стоп. единица, която използва ресурси и осигурява производството на стоки и услуги с цел получаване и максимизиране на печалбата.Тя е свързващо звено м/у продуктовия пазар и този на производствените фактори....
 

Монополистична конкуренция


Същност на монополистичната конкуренция – форма на несъвършената конкуренция, с която се срещаме ежедневно...
 

Микроикономика


Лекции по микроикономика за 1 курс при доцент Йонова, Индустриален мениджмънт...
 

Проблемът за оскъдността и производствените възможности на икономиката


В природата на човека е заложен стремежът към по-пълно задоволяване на неговите потребности. Допускаме, че с разполагаемите доходи той успява да закупи и да консумира необходимите му стоки и услуги...
 

Ценова еластичност на предлагането и фактори


Pри анализа на продуктовото предлагане, на мястото му във формирането на микроикономическото продуктовопазарно равновесие и при изясняването на условията за неговата устойчивост важно място заема реакцията на продуктовото предлагане по отношение на...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Микроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Бургас
Бургаски университет "Проф. Асен ...
Икономика
Микроикономика
за Студенти
Ограничаване на резултатите