Социални и икономически детерминанти на търсенето

13 ное 2008
·
6
·
717
·
30

Допуска се, че при увеличаване на доходите търсенето при туризма също ще се увеличи. Все повече изследвания обаче показват,че в развитите страни то всъщност се е увеличило по-бързо от нарастването на националния доход...
 

Механизъм на пазарното равновесие


Пазарното равновесие е състояние, при което производителите са доволни от цените и количествата, които могат да реализират на пазара, а потребителите са удовлетворени от количеството стоки и услуги и техните цени, което биха могли да получават...
 

Икономическата теория като наука


Икономическата система е начин на организиране и функциониране на националното стопанство...
 

Общи схеми на пазарната икономика като система – субекти и обекти в системата


Пазарната икономика е такава организация на общественото производство, при което икономическите отношения между хората се проявяват чрез пазара, чрез покупко-продажба на продуктите на техния труд...
 

Фирмата в пазарноикономическа среда


Фирмата в пазарноикономическа среда – общи организационни принципи, взаимоотношения вътре във фирмата и с външната икономическа среда...
 

Предмет и метод на икономическата теория


Икономическата наука изучава икономическите закони за рационалното поведение на хората при управление и използване на ограничените ресурси икономически закони са обективни, съществени, трайни, повтарящи се връзки между икономическите...
 

Икономическото понятие „благо”. Видове и класификационни критерии


Икономическият живот е „априори”, насочен към задоволяване на човешките потребности. По-тясното понятие за неговата същност е предлагането и търсенето на стоки и услуги. По-широко понятие обаче, с което борави икономическата теория е понятието „благо”...
 

Ограниченост на ресурсите. основен теоретичен въпрос на икономическата система – какво, колко, как и за кого да се произвежда?


Под ресурси в теоретичната икономика разбираме природни; материални; трудови; предприемчиви таланти и умения. Икономическата теория изхожда от тяхната ограниченост. От една страна те макар и много понякога са крайно количество....
 

Обща постановка за пазара като теоретична категория – механизъм на търсенето и предлагането. „Автоматизъм” в регулирането на пазара чрез търсенето и предлагането


От гледна точка на пазарния механизъм, който се дефинира от търсене и предлагане като автомат – и от части стихийно- действащ планов лост. Самото функциониране на макросистемата се осигурява чрез три елементни хипотези:...
 

Фирмата (стопанска единица) като основен обект за изучаване в микроикономиката


Фирмата е основна стопанска единица (стопански субект), обособена и самостоятелна клетка в системата от обекти и субекти, които са в центъра на микроикономическата теория...
1 2 3 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Микроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент