Несъвършена конкуренция и монопол


Тема 7 от конспекта за изпит по Микроикономика, 1 курс, 2 семестър. В тази тема разглеждаме несъвършената конкуренция. Ще разгледаме по-конкретно пазарните структури от типа монопол, монополистична конкуренция и...
 

Еластичност на търсенето и предлагането


Еластичността е процентното изменение на търсеното количество спрямо процентното изменение в дадена променлива на функцията на търсенето. Понеже от всички променливи на търсенето промяната в цената на стоките е с най-голямо значение...
 

Олигополни пазари

13 фев 2008
·
8
·
891
·
393
·
163

Олигополните пазари представляват междинна пазарна ситуация между чист монопол и монополистично конкурентен пазар. Защо подобно заключение има основание? Кои характеристики на олигопола го правят уникална пазарна структура? ...
 

Съвършена конкуренция

06 сеп 2008
·
6
·
629
·
241
·
46

Чрез съвършената конкуренция се постига т.нар.”Оптимум по Парето": Тогава ресурсите се използават максимално и са разпределени между отделните отрасли по такъв начин, че търсенето (във всеки един от тях) съвпада с предлагането...
 

Характеризирайте видовете монопол , Дайте пример за естествен монополист в България и какви са ползите от монопола

24 ное 2008
·
7
·
538
·
99
·
67

Фирмата монополист формира цената на пазара, докато при съвършената конкуренция всяка фирма зависи от пазарната цена, която определя нейната печалба.
 

Пазарно равновесие

27 апр 2009
·
3
·
572
·
243
·
163

Видове пазарно равновесие – състоянието на пазара,при което се съпоставя потребителското търсене и предлагане на определено количество стоки по дадена цена на определено място в определено време...
 

“Предприемачът винаги търси промяната, реагира на нея и я използва като възможност.” Питър Дракър

09 май 2009
·
10
·
2,233
·
77

Последните десетилетия са белязани с динамични промени в начина на функциониране на фирмите и съдържанието на фирменото управление...
 

„Как изоквантните линии взаимодействат с бюджетните ограничения? Обяснете същността на тези икономически категории и в кой период от гледна точка на анализа на производството намират приложение те?”

09 май 2009
·
5
·
646
·
28
·
21

„Как изоквантните линии взаимодействат с бюджетните ограничения? Обяснете същността на тези икономически категории и в кой период от гледна точка на анализа на производството намират приложение те?”...
 

Увод в икономическата теория


Презентация по микроикономика. Обект, предмет и раздели на икономикса. Нормативни и позитивни знания. Методи на икономически изследвания. Вероятни грешки...
 

Обяснете взаимовръзката между структурата на данъчното облагане и концепцията за еластичността. Ефективна ли е според данъчната система в България?

17 юни 2009
·
8
·
1,028
·
35
·
36

Взаимовръзката между структурата на данъчното облагане и концепцията за еластичността. Ефективна ли е според данъчната система в България?...
1 2 3 4 5 » 6

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Микроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент