Обосновка на темата Фирма “Roca”

10 окт 2009
·
6
·
581
·
48
·
24
·
69

Зададената тема за дипломна работа обхваща конструктивното и художествено-пространствено проектиране на екзпозиционен щанд за санитарен порцелан...
 

Съвременната финансово икономическа криза – проява на недостатъците на пазарната икономика.

13 май 2009
·
6
·
871
·
230
·
174
·
65

Съвременната финансово икономическа криза – проява на недостатъците на пазарната икономика.
 

Еластичност на търсенето


За определяне или измерване степента на реакция пазарните участници, предизвикани от действието на ценовите и неценовите фактори (детерминанти) на търсенето и предлагането, се възприема принципът на еластичността на търсенето и предлагането. Силата на вл
 

Характеристика на монопол и монопсон

18 мар 2011
·
4
·
700
·
88
·
262
·
35

Основни характеристики на монопол и монопсон на пазара на труда...
 

Теория на икономиката


Като термин ние свързваме понятието “икономия” с древногръцкото му значение - oikonomike (управление на домашния бюджет), а по-късно и с латинското му значение - oeconomia...
 

Защо младите напускат България и бъдещето им тук

18 апр 2009
·
7
·
2,039
·
116
·
139
·
27

Възможностите за развитие на младите в България. Дали получаваме добро образование и какви шансове за реализация имаме тук и/или в чужбина?...
 

Криви на безразличието и оптимизиране на потребителския избор

15 ное 2006
·
12
·
1,021
·
582
·
154
·
27

Един от използваните в икономическата теория методи за изследване на потреблението е ординалният подход.При него потребителите подреждат благата според личните си предпочитания,а не според...
 

Микроикономика - Олигопол


По своята същност олигополните пазари представляват междинна пазарна ситуация между чистия монопол и монополистичния конкурентен пазар...
 

Търсене на труд

23 окт 2008
·
9
·
1,499
·
130
·
75
·
24

Основната характеристика на трудовия пазар е съотношението между търсенето и предлагането на труд. Те се характеризират като два независими процеса, тъй като в основата им стоят различни социални субекти...

Качи доклад и спечели
 

Сподели своите Доклади по Микроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент