Развитие, предмет и методи на общата икономическа теория

05 яну 2013
·
21
·
3,025
·
69
·
1

Развитие на общата икономическа теория. Основни школи и теории. Предмет на общата икономическа теория. Основни раздели в икономикса. Базови правила на икономическо мислене. Методи на икономически анализ. Позитивен и нормативен икономикс...
 

Еластичност на търсенето и предлагането


Еластичността на търсенето от дохода измерва в каква степен търсеното количество се променя при промяна на дохода на потребителя. Изчислява се като процентното изменение на търсеното количество се раздели на процентната промяна в дохода...
 

Еластичност на търсенето и предлагането


Еластичността на търсенето е зависимостта на количеството търсена продукция от факторите доходи и цени. Търсенето се нарича еластично, когато малки промени в цената на дадена стока или в доходите на потребителите се изразяват в големи промени на...
 

Пазарно равновесие


Предназначен за ученици от 9 клас в помощ на обучението по предмета...
 

Капиталов пазар микроикономическа интерпретация


Обща постановка – капиталов пазар, микро-икономическо равнище капиталовият пазар е ингредиентен пазар, но за разлика от останалите факторови пазари, при него има специфика, произтичаща от смесената същност на капитала – като ингредиент...
 

Производство и технологичен избор на фирмата


Производствени ресурси: енергийни, материални (възпроизводими и невъзпроизводими), финансови, трудови, не-материални (предприемачество, опит, интелектуална собственост) капиталът като производствено отношение производство и технологичен избор...
 

Видове стоки


Купуват закъснелите потребители и не се правят разходи за реклама. целта е да се реализира по голямо количество от складираната стока. Класификация на потребителските стоки...
 

Еволюция на парите


Парите са естествен продукт на стоковата размяна. Преди тях тя се е осъществявала като бартер – стока срещу стока. Най-често използвани за размяна били добитък, ценни кожи, каменни сечива и т.н....
 

Микроикономика


Микроикономика - теория за потребителският избор/ потребителско поведение...
 

Международна организация по стандартизация


Как, кога и къде е създадена? История и седалище на ISO...
1 2 3 4 5 » 6

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Микроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Икономика
Микроикономика
Презентации
Ограничаване на резултатите