Предмет и метод на икономическата теория


Икономическата наука изучава икономическите закони за рационалното поведение на хората при управление и използване на ограничените ресурси икономически закони са обективни, съществени, трайни, повтарящи се връзки между икономическите...
 

Производство и разходи на фирмата


Пресмята счетоводната печалба като разлика между общия приход и експлицитните (счетоводни) разходи на фирмата. mankiw et al. principles of microeconomics, 2nd canadian edition икономическа и счетоводна печалба...
 

Пазар и пазарен механизъм


Пазарното търсене е количеството от дадена стока, която купувачите желаят и могат да закупят при различни равнища на цената на тази стока...
 

Чист монопол


При перфектна ценова дискриминация, монополистът произвежда количество като при съвършена конкуренция, но си присвоява целия потребителски излишък и увеличава печалбата си...
 

Еластичност на търсенето и предлагането

27 апр 2011
·
23
·
1,020
·
72
·
146
·
22

Еластичността на търсенето от дохода измерва в каква степен търсеното количество се променя при промяна на дохода на потребителя. Изчислява се като процентното изменение на търсеното количество се раздели на процентната промяна в дохода...
 

Ефективност на еко-фискалната политика в Германия


Индустриализираните страни използват повече природни ресурси отколкото природата може да произведе в дългосрочен период в същото време емисията на парников газ...
 

Еластичност на търсенето и предлагането


Еластичността на търсенето е зависимостта на количеството търсена продукция от факторите доходи и цени. Търсенето се нарича еластично, когато малки промени в цената на дадена стока или в доходите на потребителите се изразяват в големи промени на...
 

Монопол - видове


Думата "монопол" идва от гръцки и се състои от две части: "моно" - единствен и "полист" - продавач. Фирмата, която се явява в качеството си на единствен продавач се нарича монополист, а под монопол се разбира самата пазарна структура...
 

Потребителски избор


Крива на безразличие – графично представяне на алтернативните комбинации от две стоки, които носят еднакво общо удовлетворение (еднаква обща полезност) на потребителя...
 

Теория на производството


Производствена функция – показва максималното количество продукт, което може да бъде произведено с различните комбинации от използваните фактори за производство (труд и капитал) за определено време при зададена технология...

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Микроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент