Принципи на микроикономиката pro


Като използвате теоретичната постановка за разновидностите на разходите на фирмата в краткосрочен период, попълнете липсващите данни в таблицата...
 

Принципи на микроикономиката pro


Фирма “Светлина” произвежда един продукт и го предлага на конкурентен пазар. Стойността на част от нейните разходи в краткосрочен период е дадена в таблицата по-долу...
 

Казус по микроикономика pro


На женския пазар едновременно са се повишили търсенето и предлагането на плодове и зеленчуци. Изградете графичния модел на новото пазарно равновесие и обяснете настъпилите промени...
 

Пазар и пазарен механизъм - същност и форми на проявление pro


Настоящият курсов проект има за цел да представи същността и формите на проявление на пазара и пазарния механизъм. Вниманието е насочено към основната категория и елемента на пазарното стопанство, а именно пазарът...
 

Пазарно търсене – същност и характерни черти pro


Това заключение е свързано с факта, че благодарение на изведените характеристики и зависимости се вземат оптимални решения относно производството на редица продукти и услуги....
 

Пазарно търсене – същност и характерни черти pro


Курсовият проект има за цел да представи пазарното търсене – неговата същност и характерните му черти. С присъствието и дейността си на пазара, пазарните участници формират търсенето, за която става въпрос в курсовата работа...
 

КАзус по микроикономика pro


Когато имаме едновременно изменение и на търсенето и на предлагането са възможни да настъпят различни промени в равновесното количество и равновесната цена...
 

Микроикономика pro


При едновременна промяна както в търсенето, така и в предлагането е възможно да станат различни промени както в равновесната цена, така и в равновесното количество...
 

Казус по микроикономика pro


Извършете разпределение на общите производствени разходи на база продажна цена минус допълнителните разходи...
 

Външни ефекти pro

10 ное 2014
·
13
·
2,865
·
2
·
5.00 лв.

Едно от условията за достигане на ефективност е взаимосвързаната икономическа активност на пазарните субекти да намира завършена и точна оценка чрез пазарната цена, а тя да изразява равенството на пределните обществени разходи...
1 2 3 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Микроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент