Предмет на общата теория на икономиката


Нормативни и позитивни възгледи. Диференциране на икономическата теория на микроикономиката и макроикономиката. Основни методи и инструменти на икономическия анализ...
 

Пазарът на земя – рентата като факторен доход от земята


Спецификата на земята като фактор на производството предполага и специфични форми на доход. В най-широкия смисъл на понятието, рентата е редовно и периодично отчисляем доход от собственост върху природен ресурс...
 

Пpинципи на микроикономиката


Вcеки от cтудентите може да избеpе един от двата пpедложени ваpианта на куpcов пpоект. Вcеки ваpиант cе cъcтои от две задания – задача и казуc...
 

Въпроси с отговори за изпита по микроикономика

РаДоСвЕтА ХрИсТо
·
03 апр 2014
·
4
·
1,309
·
1

Всички въпроси с верните отговори, които са на изпиита по микроикономика при проф.О.Стоичкова, 1 курс, Пловдив, ВУАРР...
 

Най-важното в микроикономиката


Най-важното в микроикономиката. Най-общите термини...
 

Основи на микроикономиката

cesekarq_1234
·
02 апр 2014
·
8
·
1,748
·
5
·
7

Фирма "xyz" произвежда един продукт, продава го на конкурентен пазар и има следните разходи в краткосрочен период...
 

Защо наклонът на бюджетната линия е постоянен?


Бюджетната линия е средство за изследване на потребителското поведение. Тя показва различните комбинации от блага, които можем да закупим на база дохода, с който разполагаме...
 

Пищови по микроикономика

polinakafedjieva
·
31 мар 2014
·
4
·
1,207
·
7

Икономическа система за динамично съгласуване на потребители и ресурси. Благо, продукт и стока. Типове икономически системими. Еластичност на търсенето и предлагането. Пазарно равновесие. Потербности - същност и видове...
 

Анализ и прогнозиране на макросреда на организиране

Ralitsa Neikova
·
25 мар 2014
·
18
·
3,025
·
1

Презентацията е подробна и е послужила за освобождаване от изпит в Университет за Национално и Световно Стопанство...
 

Ценова еластичност от търсенето и еластичност на предлагането- определение и видове


Икономиката е обществена наука, изучаваща поведението на индивидите, фирмите и институциите, които се занимават с производството разпределението, размяната и потреблението на стоки и услуги. Икономиката се изучава на различни равнища...

Избрани критерии за търсене

Икономика
Микроикономика
Ограничаване на резултатите

По Формати

Лекции (215) Курсови работи (177) още формати...

По Авотрство

Други (893)

По Предназначение

за Студенти (722) за Неучащи (64) още предназначение...

По Университети

УНСС (70) Международно висше б ... (52) още университети...

По Брой страници

7 - 10 страници (195) 11 - 20 страници (162) още брой страници...