Микроикономика тест


Изпитен тест за студенти 1ви курс микроикономика с верните отговори...
 

Изследване на младежката безработица в Европейския съюз през последните 5 години


През последните години един от основните акценти на пазара на труда се поставя върху младежката безработица...
 

Пазар на мебели


Производството на мебели от десетилетия е основен отрасъл в българската промишленост. Причина за това е много добрата ресурсна база, тъй като 1/3 от територията на страната е заета от гори...
 

Въведение в микроикономиката


Възникване и предмет на икономическата теория - икономическата теория е социална наука, която изучава закономерностите на икономическия живот. Като самостоятелна научна дисциплина се появява през XVIII в....
 

Какъв модел на несъвършена конкуренция е пазарът на енергийни услуги в България?

se_elly
·
05 юни 2014
·
9
·
1,507
·
1

Либерализацията на енергийния пазар в България представлява основен залог за развитието и модернизирането на родната енергетика. Към момента лицензии за преносна дейност на произведено електричество...
 

Микроикономика - кратко експозе


Целта на първата тема е да дефинира обекта и предмета на микроикономиката, да формулира концептуалната основа на използваните подходи при решаване на практическите проблеми...
 

Микроикономика - въпроси и отговори за упражнение


Акселерат. Не функционира когато: производствения потенциал е недостатъчен. Ако икономиката е в рецисионна фаза, каква политика бихте препоръчали на правителството: да намали данъците, да увеличи правителствените разходи и да планира бюджетен дефицит...
 

Курсова работа по микроикономика

Liliq Peneva
·
25 май 2014
·
5
·
1,315
·
14

Наличието на монополи при предлагането на блага и услуги е свързано с появата на неефективност (обществена цена на монополаа) кои са причините за възникването и поддържането на монополното положение на този пазарен субект...
 

Основни принципи на поведение на ресурсни пазари


Пазарите на стоките или продуктовите пазари са органически обвързани с пазарите на ресурсите. За да произвеждат определено количество стоки, фирмите си осигуряват необходимите ресурси или фактори на производството от ресурсните пазари...
 

Капиталов пазар


Капиталовият пазар е елемент от системата на пазари на всяка съвременна икономика. В развитите пазарни икономики функциите на капиталовите пазари и тяхната роля в системата от пазари традиционно се разглеждат в три направления...

Избрани критерии за търсене

Икономика
Микроикономика
Ограничаване на резултатите

По Формати

Лекции (216) Курсови работи (181) още формати...

По Авотрство

Други (901) Авторски (2)

По Предназначение

за Студенти (732) за Неучащи (64) още предназначение...

По Университети

УНСС (73) Международно висше б ... (52) още университети...

По Брой страници

7 - 10 страници (197) 11 - 20 страници (167) още брой страници...